Hjernen ut med badevannet

Harald Eia har laget TV-serie om at han har blitt hjernevasket.

Harald Eia minner litt om meg selv på barneskolen, da jeg etter å ha lest boken Historie, trodde at jeg kunne historien. Eia har altså gått på universitetet i åtte år (inkludert siviltjeneste), og har trodd i alle disse årene at det han lærte på skolen, er den hele og fulle sannheten om mennesket. Nå krever Eia pengene tilbake for sitt bortkastede hovedfag i sosiologi, fordi faget har lurt ham til å tro at folk har blitt sosialisert til å handle som de gjør, mens de egentlig er styrt av gener.

Under et debattmøte i regi av Manifest Analyse forrige uke, viste Harald Eia frem flere klipp fra sin nye serie Hjernevask, som vises på NRK i kveld. I ett av dem intervjuer Eia en elev som har arvet dårlige mattegener av sine foreldre, for å vise hvilke brutale konsekvenser sosiologiens feilslutninger har fått for samfunnet. Troen på at barn kan sosialiseres til å bli skoleflinke, lå nemlig bak den mektige sosiologen Gudmund Hernes’ gigantiske utdanningsreform som skulle slippe barn med arbeiderklassegener inn i skolesystemet. Og der, mener Eia, er de arvelig dømt til å mislykkes.

Den harselerende tonen er gjennomgående i programmet. Eia tropper opp hos kjente sosiologer for å stille dem til veggs for åpent kamera. Sosiologene rekker akkurat å stotre frem at biologiske forklaringer er overvurdert, før Eia legger frem eksempel på eksempel på hvorfor de tar feil. Når Eia besøker en evolusjonspsykolog, preges samtalen derimot av en fnisete enighet om at Eias sosiologiutdannelse er verdiløs.

Det er ingen tvil om at Harald Eia har helt rett. Han har blitt hjernevasket. Spørsmålet er om han kan skylde på sosiologifaget for at han i dag har falt i den samme fellen på nytt, og blitt hjernevasket av evolusjonspsykologi.

Eias påstand om at sosiologer flest tror at mennesker er født som blanke ark, er i det hele tatt temmelig søkt. Selv om mange foretrekker en forklaring fremfor en annen, er det i dag kontroversielt å hevde at mennesker er enten helt styrt av arv, eller utelukkende av miljø. Den gjengse oppfatning er vel snarere at genene våre gjør oss disponert for enkelte preferanser eller egenskaper, og at vi formes av miljøet vi lever i, men at det ikke er mulig å isolere helt hva som er hva.

Når Harald Eia konkluderer med at sosiologene burde begynne å studere biologi, kaster han hele hjernen ut med badevannet. Sosiologer har verken kompetanse på eller metoder for å analysere biologi – like lite som biologer har kompetanse på sosiologi. Det er derimot et stort behov for at sosiologer og biologer begynner å utveksle mer kunnskap. De to fagfeltene har vokst frem gjennom helt ulike forskningsspørsmål, og kan i dag forklare ulike, og i mange tilfeller kompletterende aspekter av mennesket.

Serien Hjernevask skal likevel ha honnør for å peke på et alvorlig problem i akademia, nemlig den utbredte demoniseringen av andre fagfelt eller teoretiske tilnærminger. Innen fagdisipliner og mellom fakulteter livnæres forskere på sin forakt for De Andre. Hvor kommer egentlig denne frykten fra? Både biologisk og sosiologisk forskning er kraftig subsidiert gjennom statsbudsjettet, og har faglige ambassadører innenfor de fleste næringer og offentlige etater.

Hvis jeg skal tippe hvordan Harald Eia har blitt så hjernevasket, ville jeg ikke lett i genene hans, men i et sjangertrekk som over tid har sneket seg inn i den akademiske litteraturen. Jeg sikter til tendensen til å begrunne forskningens relevans med formelen ”Mektige Professor Stråmann mener XXX, og jeg skal her vise at mitt synspunkt er mye klarere/mer nyansert”. Jeg tror denne fikseringen på (ofte imaginære) vitenskapelige fiender bidrar til å hjernevaske noen og enhver i studietiden. Men hos de fleste går det jo over i møtet med arbeidslivet.

Mye tyder på at Harald Eia bør få pengene tilbake for utdannelsen sin. Samtidig bør han nok levere tilbake vitnemålet og sosiologtittelen, som gir ham makt til å lage slike spekulative tv-programmer.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s