Akademia

Publikasjoner:

Sletteland, Anja og Kristin Skare Orgeret (2019) Game of Trond. En slagmark i kampen om #metoo.  Nytt Norsk Tidsskrift 03/19

Sletteland, Anja (2018) Da #metoo kom til Norge: Et ufullendt normskifte mot seksuell trakassering. Tidsskrift for kjønnsforskning 03/18

Sletteland, Anja (2017) Som Fanden leser BibelenSamtiden 01/2017

Sletteland, Anja (2016). The battle over the Israel-Palestine conflict: A study of international political anomie. PhD-avhandling. Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Sletteland, Anja and Jensehaugen, Jørgen (2013). Betingelsesløs fred: Forhandlinger i forkledning. Babylon, Nordic Journal of Middle East Studies 1/2013.

Sletteland, Anja and Christiansen, Erling (2011). Jakten på nyliberalismen. Agora 2+3/2011.

Sletteland, Anja (2010). I en klimaskeptikers hjerne. Samtiden 04/2010

Sletteland, Anja (2010). Hjernekrigens kortslutning. Samtiden online 03/2010

Sletteland, Anja (2008). The geopolitics of “hearts and minds”: American public diplomacy in the war on terrorism. NUPI-rapport. Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Fellowships, stipender og priser:

Sommer 2014 PRIO Visiting fellow
Fredsforskningsinstituttet (PRIO)

2013                Babylonprisen
Beste artikkel av en yngre forsker i Tidsskriftet Babylon 2013 for artikkelen “Betingelsesløs fred: Forhandlinger i forkledning”

2011 – 2013    International Security Program Research Fellow
The Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard University

2011 – 2012    Fulbright Fellowship
U.S.-Norway Fulbright Foundation

2011                Fritt ord 
Reisestipend for feltarbeid i Israel

2007 – 2008    NUPI
Masterstipend ved Norwegian Institute for International Affairs (NUPI)

2006               Fritt ord
Reisestipend for feltarbeid i USA

Utvalgte presentasjoner (ikke oppdatert):

09/2014 Konflikten som deler verden. Researcher Grand Prix, Oslo
08/2014 Political Anomie: The Kafkaesque curse on the Israel-Palestine conflict. Peace Research Institute Oslo (PRIO), Oslo
06/2014 Why the Israel-Palestine conflict is not ripe for negotiations: A study of political anomie. Annual Conference: Association for Israel studies (AIS). Ben-Gurion University of the Negev, Israel.
05/2014 The role of clashing narratives in the Israeli-Palestinian peace process. Minefields of mediation workshop/conference. Mamdouha S. Bobst Center for Peace and Justice of Princeton University. Princeton, NJ.
01/2014 The Gordian Knot: Challenges ahead for the U.S. peace initiative. Peace Research Institute Oslo (PRIO), Oslo
10/2013 The Gordian knot: Clashing narratives and political anomie. Network conference in political geography. University of Oslo
02/2013 The American Discourse on the Israel-Palestine Conflict. International Security Program Brownbag seminar. Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard University. Cambridge, MA
02/2012 Damn you for what I think you are saying! Understanding the dynamics of the American discourse on Israel. Annual Meeting: Association of American Geographers (AAG). New York, USA.
01/2012 USA vs. the UN: The role of international politics in the Israel-Palestine conflict. Peace Research Institute Oslo (PRIO), Oslo
01/2012 Israel, Palestina og kampen om spillereglene. Retorikkseminaret. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo
12/2011 A Two-Regime Solution? The Role of International Politics in the Israel-Palestine Conflict. International Security Program Brownbag seminar. Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard University. Cambridge, MA